Aktuality

Jarní brigáda 2018

Jarní brigáda
Několik lidí z obce se nás ptalo, kdy bude zase nějaká obecní brigáda. Děkujeme za zájem a vyhlašujeme tedy termín společného úklidu veřejného prostranství v sobotu 14.4.2018 od 9hod u obecního úřadu. Práci najdeme pro mamky, taťky, ale i děti a jejich prarodiče. Mužským stačí rukavice, ostatní si vezměte ještě k tomu košťata, případně někdo zaběhne domů pro další potřebný materiál
J. Občerstvení zajistíme…
PS: Kdo by chtěl pomoci a nehodí se mu termín, může dostat náhradní práci
J

Informace o kontejnerech

Kontejnery na jarní odpad ze zahrádek
Kontejnery budou přistaveny v 15.týdnu. Jeden bude na stanovišti v Sudíně a druhý za školkou v Bačetíně. Ten bude po prvním vysypání přemístěn k plechové garáži v horní části obce. Kontejner je určen na suchou trávu a listí, případně malé větve chvojí ze zakrytých záhonků. Kontejnery NEJSOU určeny pro velké větve!!! Ve spodní části Bačetína bude přistaven obecní vlek. Koho se toto stanoviště týká, domluvte se prosím o přesném termínu s panem Fabiánem.

Kontejnery na bioodpad
Odpad ze zahrádek již nebude možno ukládat k Rotundě. Budou k tomu vyhrazeny dva menší kontejnery. Jeden bude u hřiště a druhý u hřbitova. Budou pravidelně vyváženy a budou zde stát do listopadu. Kontejnery budou označeny. Nevhazujte do nich větve ani jiný odpad než pro který jsou určeny.

Větve
V letošním roce nebude obec zajišťovat pálení větví ze soukromých pozemků. Z důvodu úprav u Rotundy není možno větve v tomto místě skládat. S tímto odpadem budete muset naložit dle svých možností. Omlouváme se za komplikaci, příští rok už bude vše jako dřív.

Sběr kovů
U každého sběrného hnízda na tříděný odpad jsou černé popelnice na kovy. Již nebudeme mít jiné stanoviště na tento odpad a větší materiál musíte odvést do sběrného dvora sami. Nabízime ještě variantu, že starostce nebo panu Fabiánovi nahlásíte, že máte doma železný odpad, který se nevejde do popelnice. Až budeme vyvážet kovy z popelnic, kontaktujeme Vás a domluvíme se na případném vyzvednutí odpadu u Vás doma. Neskládejte již kovový odpad k obecnímu úřadu nebo k černým popelnicím!!! Bohužel obec nemá žádné vhodné místo ke sběru tohoto odpadu. Děkujeme za pochopení.

Květná neděle 2018

Srdečně Vás zveme na Květnou neděli 25.3.2018. Procesí s oslicí Amálkou a ratolestmi vyjde ve 14,30 hod od kapličky sv. Anny v Sudíně. V 15,00 hod začne mše v kapli sv. Kříže v Bačetíně za doprovodu schóly z Nového Hrádku.

Muzikál Kleopatra s Kounovem

Obec Kounov pořádá zájezd na muzikál Kleopatra do divadla Broadway. Autobus odjíždí ze zastávky v Kounově ve 13 hod v sobotu 7.4.2018. Dále bude nabírat účastníky na zastávkách v Rozkoši, na Hlukách, v Šedivinách a v  Bačetíně. Autobus je hrazen obcí Kounov. Zájemci se mohou závazně hlásit na OÚ v Kounově, kde bude také vybíráno vstupné. Cena vstupenky je 400,- Kč.

Pozvánka na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva

24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Bačetín se uskuteční ve středu 14.3.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání je vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce.

Pozvánka

 

na 24. zasedání Obecního zastupitelstva obce Bačetín, které se bude konat

ve středu 14.3.2018 od 17,00 hod

zasedacví místnosti (budova OÚ)

 

 

Program jednání :

 

1.      Schválení programu jednání

2.      Kontrola usnesení z minulého VZ

3.      Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ

4.      Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

5.      Smlouvy o prodeji pozemků dle Záměrů

6.      Žádost o odkoupení obecních pozemků

7.      Žádost o směnu pozemků

8.      Žádost o příspěvek ZŠ Trivium Plus Dobřany

9.      Žádost o příspěvek Region Orlicko-Třebovsko - Cykloglacensis

10.  Žádost o  příspěvek Kultura RK - knihovna

11.  Zrušení Záměru o prodeji přívěsného vozíku

12.  Záměr o prodeji hasičské Avie

13.  Projekt Živá zahrada (MŠ Bačetín)

14.  Pronájem sálu v hospodě Bačetín

15.  Rozpočtové změny

16.  Různé  

17.  Diskuse

 

 

Gabriela Prýmusová                                  starostka
Jste zde: Home Aktuality